Active EAR E740
Premium Earmuff - SNR 34 dB
Active EAR E730
Foldable Earmuff - SNR 32 dB
Active EAR E780
PU Earplug - SNR 38 dB - 200 pairs
Active EAR E781
PU Earplug - SNR 38 dB - 500 pairs
Active EAR E785
Corded PU Earplug - SNR 38 dB - 100 pairs
Active EAR E788
Corded Polymer Earplug - SNR 32 dB - 100 pairs
Active EAR E790
Banded Ear Plug - SNR 29 dB
Active EAR E795
PU Earplug with dispenser - SNR 38 dB - 500 pairs