Active EAR E740
Premium Earmuff - SNR 34 dB
Active EAR E730
Foldable Earmuff - SNR 32 dB
Active EAR E780
PU ušesni čep - SNR 38 dB - 200 par
Active EAR E781
PU ušesni čep - SNR 38 dB - 500 par
Active EAR E785
PU ušesni čepki s kablom - SNR 38 dB - 100 parov
Active EAR E788
Corded Polymer Earplug - SNR 32 dB - 100 parov
Active EAR E790
Banded hearing protector - SNR 29 dB - 20 parov
Active EAR E795
PU Earplug with dispenser - SNR 38 dB - 500 pairs