Active EAR E740
Premium Earmuff - SNR 34 dB
Active EAR E730
Foldable Earmuff - SNR 32 dB
Active EAR E780
PU Kulak Tıkacı - SNR 38 dB - 200 çift
Active EAR E781
PU Kulak Tıkacı - SNR 38 dB - 500 çift
Active EAR E785
Kablolu PU Kulak Tıkacı - SNR 38 dB - 100 çift
Active EAR E788
İpli Polimer Kulak Tıkacı - SNR 32 dB - 100 çift
Active EAR E790
Banded hearing protector - SNR 29 dB - 20 çift
Active EAR E795
PU Earplug with dispenser - SNR 38 dB - 500 pairs