Normy europejskie

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Europejskich Europejskich Standardach Bezpieczeństwa Rękawic

ODKRYJ AKTUALIZACJĘ NOWYCH EN388: 2016

ZROZUMIENIE ZNACZĄCYCH ZMIAN ZMODYFIKOWANYCH W 2016 ZGODNIE Z NORMĄ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ EN388 ORAZ W JAKI SPOSÓB AKTUALIZACJA POPRAWIŁ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA W PRACY 

MORE INFORMATION


Odoo text and image block

Różne kategorie bezpieczeństwa

Rękawice kategorii I (CAT I)

Rękawice kategorii I to proste rękawice, które chronią przed niewielkimi zagrożeniami

Rękawice kategorii II (CAT II)

Rękawice kategorii II są powszechnie używanymi rękawicami chroniącymi przed pośrednimi zagrożeniami

Europejskie normy bezpieczeństwa rękawic

Odoo - Sample 1 for three columns

EN388: 2016

Opór mechaniczny

Odoo - Sample 1 for three columns

EN407: 2004

Opór cieplny

Odoo - Sample 1 for three columns

EN511: 2006

Odporność na zimno

Odoo - Sample 1 for three columns

EN12477: 2001+A1: 2003

Opór spawalniczy