EN511: 2006

Ochrona przed zimnem

Odoo CMS- Sample image floating

Poziom ochrony rękawic przed zagrożeniami związanymi z przeziębieniem jest sformułowany za pomocą piktogramu z trzema cyframi poniżej piktogramu odpowiadającego poziomowi osiągów.

Istnieją dwa rodzaje ekspozycji na zimno:

-     Wnikliwe lub konwekcyjne zimno (litera Z piktogramu), które mierzy izolację termiczną rękawicy.

-     Kontakt z zimnem (litera Y piktogramu), który mierzy opór cieplny materiału rękawicy, gdy jest w bezpośrednim kontakcie z zimnymi przedmiotami.

W obu przypadkach najniższy poziom wydajności to poziom 0, a najwyższy poziom wydajności to poziom 4. 

Badania odporności na przepuszczalność wody (litera W piktogramu) wykonuje się zgodnie z typem rękawicy i jej zastosowaniem. "X" oznacza, że nie jest konieczne badanie rękawicy na przepuszczalność wody.

Wynik testu wynosi 1, jeśli woda nie infiltruje, lub 0, jeśli test się nie powiedzie

 

 Performance level 0 1 2 3 4
Z. Convective cooling (insulation ITR / m2)
I<0,10
0,1<I<0,25
0,15<I<0,22
0,22<I<0,3
0,3<I
Y. Contact cooling (thermal resistance R / m2)
R<0,025
0,025<R<0,050
0,050<R<0,100
0,100<R<0,150
0,150<R
W. Water penetration, 30 min
penetration
No penetration