EN511: 2006

Beschermende handschoenen tegen koude

Odoo CMS- Sample image floating

Deze Europese norm specificeert de vereisten en testmethoden voor handschoenen die beschermen tegen convectie en geleidende koude tot -50 ° C. Deze kou kan worden gekoppeld aan de klimatologische omstandigheden of een industriële activiteit. De specifieke waarden van de verschillende prestatieniveaus worden bepaald door de speciale vereisten voor elke risicocategorie of de speciale toepassingsgebieden. Producttests mogen alleen prestatieniveaus en geen niveaus van bescherming geven.

       Z: Convectiekoude: (performance level 0 - 4)

       Convectie vindt plaats aan de oppervlakte waar het materiaal in contact staat met een fluïdum (lucht, water, etc.) De handschoen vermindert het warmteverlies door geleiding en voorkomt convectie door warme lucht binnenin de handschoen te houden (manchet)

Y: Weerstand tegen geleidingskoude: (performance level 0 - 4)
Gebaseerd op de thermische isolatie die de handschoen biedt bij de koude overdracht via geleiding. 

In beide gevallen staat 0 voor de laagste weerstand en 4 voor de hoogste weerstand.

Beproevingen voor de weerstand tegen waterdoorlatendheid (letter W van het pictogram) zijn gemaakt op basis van het type handschoen en het gebruik ervan. Een “X” betekent dat het niet nodig is de handschoen te testen tegen waterdoorlatendheid.

De testscore is ofwel 1 als het water niet infiltreert of 0 als er wel water infiltreert.

 

 Prestatieniveau 0 1 2 3 4
Z. Convectiekoude (isolatie ITR / m2)
I<0,10
0,1<I<0,25
0,15<I<0,22
0,22<I<0,3
0,3<I
Y. Cold door contact (warmteweerstand R / m2)
R<0,025
0,025<R<0,050
0,050<R<0,100
0,100<R<0,150
0,150<R
W. binnendringen van water, 30 min
doordringen
Geen penetratie