EN 12477:2001 + A1:2005

Ochrona przed ryzykiem spawania 


  Norma ta określa kryteria ochrony przed zagrożeniami związanymi ze spawaniem, takimi jak cięcie lub ręczne zgrzewanie metalu. .

Istnieją dwa rodzaje rękawic spawalniczych:

  • Typ A to rękawice zapewniające wysoką odporność na ryzyko spawania, ale które nie pozwalają na zręczność przy precyzyjnych pracach spawalniczych.

  • Typ B to rękawice zapewniające doskonałą zręczność przy precyzyjnych pracach spawalniczych, ale które mają słabszą odporność na zgrzewanie niż rękawice typu A.

Requirements (levels)
Type A Type B
Abrasion
2
1
Cut
1
1
Tear 2
1
Perforation
2
1
Flame behavior 3
2
Contact heat 1
1
Convective heat
2
-
Small projection of molten metal
3
2
Dexterity
1
4