EN407:2004

Bescherming tegen hitte

 

Odoo CMS- Sample image floating

Bij het werken met hete voorwerpen en tijdens het lassen zijn handschoenen die tegen hitte kunnen een minimale vereiste. Deze normering heeft meestal 6 cijfers onder het symbool, hieronder vindt u de uitleg van deze cijfers en de niveaus gekoppeld aan de uitkomsten van de testen. 

Op deze manier kunt u bepalen welke handschoen het meest geschikt is in uw situatie..

 

Niveau van bescherming
1 2 3 4
A .   Brandgedrag
Vertraging na het branden
Tijd na incandescence

20
eventuele voorwaarden

1 0
1 20

3
25


2
5
B. Contactwarmte (s)
100 ° C
15
250 ° C
15
350 ° C
15
500 ° C
15
C. Convectieve warmte (en)
4
7
10
18
D. Stralingswarmte (s)
7
20
50
95
E. Kleine projecties van gesmolten metaal (nee)
10
15
25
35
F. Grote hoeveelheid gesmolten metaal
30
60
120
200

A  Weerstand tegen ontvlambaarheid :

Gebaseerd op de tijd die het materiaal blijft branden en gloeien nadat de ontstekingsbron verwijderd is. 

De naden van de handschoen mogen na een ontstekingstijd van 15 seconden niet lossen.

B  Weerstand tegen contacthitte :

Gebaseerd op het temperatuurbereik (100-500 °C) waarbij de drager gedurende minstens 15 seconden geen pijn voelt. Als een EN-niveau van 3 of hoger behaald wordt, moet het product minstens een EN-niveau van 3 in de ontvlambaarheidstest halen. 

In het andere geval wordt het maximumniveau voor contacthitte als niveau 2 aangeduid.

C  Weerstand tegen geleidingshitte : 

Gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht van een vlam kan vertragen. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft.

D  Weerstand tegen stralingshitte :

Gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht kan vertragen wanneer ze aan een bron van stralingswarmte blootgesteld is. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft.

E  Weerstand tegen Kleine spatten gesmolten metaal :

Het aantal druppels gesmolten metaal dat nodig is om de handschoen tot een bepaald niveau op te warmen. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft.

F  Weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal :

Het gewicht van het gesmolten metaal dat nodig is om vlekjes of gaatjes te veroorzaken in een namaakhuid die direct achter de handschoen aangebracht is. Als de metalen druppels op het materiaal van de handschoen blijven kleven of als dat ontbrandt, heeft de handschoen de test niet doorstaan.