ACTIVE GEAR SA Odoo версия 14.0+e

Информация относно ACTIVE GEAR SA пример на Odoo, Отворен източник - Планиране на ресурсите на предприятието - ERP.

Инсталирани Приложения

Управление на продажби
Оферти, Поръчки за доставка, Фактуриране
Фактуриране
Изпращайте фактури и проследявайте плащания
Управление на взаимоотношенията с клиенти - CRM
Лийдове, възможности, дейности
Инструмент за създаване на уебсайтове
Изградете уебсайта на предприятието си
Управление на наличности
Инвентар, логистика, складиране
Счетоводство и финанси
Финансово и аналитично счетоводство
Управление на покупки
Поръчки за покупки, квитанции, фактури за покупки
eCommerce
Продавайте продуктите си онлайн
Имейл маркетинг
Създавайте, изпращайте и проследявайте имейли
Проследяване на разходи
Одобряване на разходи, фактуриране
Студио
Конструктор за Ваши собствени Odoo приложения
Документи
Управление на документооборота
Списък на служителите
Длъжности, отдели, подробности за служителите
Active_gear_pdf_merge
Слайдове
Споделяйте и публикувайте видея, презентации и документи
Обсъждане
Обсъждания, Мейлинг Лист, Новини
Директория на контакти
Клиенти, продавачи, партньори,...
Календар
Личен & споделен календар
Табла
Създайте свое персонализирано табло за управление
Продуктивност
Залепващи се бележки, в сътрудничество, напомняния
Договори на служители
Buckaroo обработчик на плащане
Обработчик на плащането: изпълнение на Buckaroo
Ogone обработчик на плащането
Обработчик на плащането: изпълнение на Ogone
Обработчик на плащането на Paypal
Обработчик на плащането: изпълнение на Paypal